Achtergrond

Constellaties?

Een constellatie is een hemellichaam, gevormd door de sterren of satellieten die aan elkaar verbonden zijn. De metafoor van een hemellichaam, dat als geheel meer is dan de som der delen, geeft de Mockingbird werkwijze goed weer.

De hubhome pleegouders vormen de spil van de Mockingbird constellatie. Dit gezin staat ten dienste van de 6 tot 10 satelliet pleeggezinnen, die onderling ook weer verbonden zijn. De hubhome pleegouders organiseren gezamenlijke bijeenkomsten en zorgen actief voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Ook voorzien zij in een logeerplek voor kinderen uit de satelliet pleeggezinnen voor een time-out of juist een gezellig logeerpartijtje met andere kinderen.

Alles met als doel elkaar hulp en ondersteuning te bieden in het zorgen voor een stabiel, duurzaam thuis voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Een relevante en urgente missie
“Mockingbird kan zoveel betekenen in de levens van kinderen in een pleeggezin"

⸺ Roza Freriks, programma manager bij Stichting OP

Hoe het begon

Tijd voor verandering

Na een studiereis aan het Verenigd Koninkrijk in 2019, namen het Ondersteuningsteam voor de Jeugd, Kinderpostzegels en de Nederlands Vereniging voor Pleeggezinnen het initiatief voor het introduceren van Mockingbird in Nederland. Er bleek grote belangstelling bij jeugdzorgregio’s, pleegzorgaanbieders en pleegouders te zijn voor deze nieuwe werkwijze. In 2021 werd Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP) opgericht, die financiële steun kreeg van Kinderpostzegels, Nationale Postcode Loterij en Oranjefonds. OP verkreeg van The Mockingbird Society uit de VS de licentie om Mockingbird in Nederland uit te rollen.

Eerste constellatie

IHUB Horizon Pleegzorg en Regio Midden Holland zijn in oktober 2022 gestart met de eerste Mockingbird constellatie van Nederland. Zorgvuldige voorbereidingen, een training bij The Mockingbird Society. Alle inhoudelijke Mockingbird grondslagen zijn vertaald naar de Nederlandse context. Het eerste hubhome van Nederland vindt plaats in Waddinxveen. 

Ben jij in dienst van een pleegzorgorganisatie en wil je meer weten over Mockingbird? Regelmatig organiseren we online bijeenkomsten. Die staan aangekondigd op onze nieuwspagina. Je kunt ook contact opnemen via info@ondersteuningpleeggezin.nl of 06 33 84 33 80.

Na de start van de eerste constellatie wordt er meegekeken en geleerd van de praktijk. Een klankbordgroep wordt actief betrokken tijdens deze pilotfase en denkt mee over verdere besluitvorming en uitrol. Na een jaar vindt een assessment door The Mockingbird Society plaats. Een apart monitoring en evaluatie traject wordt gestart om de eerste resultaten op te halen en inzichtelijk te maken. 

Stichting Ondersteuning Pleeggezin maakt zich ondertussen gereed voor het selecteren en trainen van de pleegzorgaanbieders die ook een Mockingbird constellatie willen starten.