Programmamanager Roza Freriks van Ondersteuning Pleeggezin (OP): “Het was natuurlijk best spannend om een onafhankelijk onderzoeksinstituut vanaf het prille begin mee te laten kijken met de pilotconstellatie. Zouden de onderzoekers net zo enthousiast worden als wij? En tegen welke opstartproblemen zouden we aanlopen met de eerste constellatie van Nederland? We hebben het afgelopen jaar veel geleerd van de feedback van het Verwey-Jonker Instituut, en zijn blij met de aanbevelingen die ze doen om Mockingbird door te ontwikkelen.”

Bovenal is OP blij en trots dat het onderzoek aantoont welke impact deze nieuwe werkwijze in pleegzorg in de praktijk heeft. Drie bevindingen uit het rapport:

  • “De meerwaarde van Mockingbird ligt, volgens de pleegouders, in de praktische en emotionele ondersteuning door voornamelijk de hubhome pleegouders, de bevordering van positieve ontwikkelingen bij hun (pleeg)kinderen en de verbeterde interacties met de pleegzorgbegeleider en andere pleegouders. Vooral het feit dat pleegouders [door de constellatie] een netwerk hebben om op terug te vallen noemen ze als grote meerwaarde.”
  • “Voor pleegkinderen biedt Mockingbird niet alleen een plek voor ontspanning en vermaak, maar fungeert het ook als een veilige haven waar ze hun ervaringen als pleegkind kunnen delen zonder oordeel. De sociale verbindingen die binnen Mockingbird ontstaan, geven hen een gevoel van gemeenschap en zorgen ervoor dat ze zich begrepen en gesteund voelen.”
  • “De cohesie binnen de Mockingbird constellatie is duidelijk naar voren gekomen gedurende het onderzoek. Er heerst een sterk gevoel van gemeenschap, waarbij deelnemers duidelijk aangeven bij elkaar te horen.”

Lees hier de Onderzoeksrapportage Mockingbird, of bekijk hieronder de samenvatting:

 

Onderzoek versterkt Mockingbird

Roza: “We zien dat steeds meer pleegzorgaanbieders en jeugdzorgregio’s de overtuiging delen dat Mockingbird echt een verschil gaat maken voor pleeggezinnen. Het is gaaf dat dit proces nu verder versterkt wordt door de uitkomsten van het onderzoek. Mockingbird krijgt vleugels door het hele land: de komende tijd worden ook constellaties in omgeving Waarder (iHub Pleegzorg & Gezinshuizen), Zuidoost-Brabant (Combinatie Jeugdzorg), Noord-Limburg (Pactum) en Capelle aan den IJssel (Enver) gelanceerd.”