Werkwijze

Mockingbird is een nieuwe werkwijze in pleegzorg. Zes tot tien pleeggezinnen die bij elkaar in de buurt wonen zijn met elkaar verbonden in een netwerk, ook wel constellatie genoemd. Centraal staan de hubhome pleegouders: ervaren (voormalig) pleegouders die de spil vormen van de constellatie. Bij hen thuis kunnen pleegouders elkaar ontmoeten, de kinderen met elkaar spelen, of juist even tot rust komen door geplande of ongeplande logeermomenten. De praktische en mentale steun die de hubhome pleegouders aan de andere pleeggezinnen bieden, is vergelijkbaar met die van een betrokken opa/oma of oom/tante.

Mockingbird gaat uit van acht principes die samen zorgen voor een stabiele, veilige basis voor een kind.

Doel

Binnen de constellatie voelt iedereen het vertrouwen om elkaars hulp in te roepen. Als pleegouders laagdrempelig kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, lopen situaties minder snel uit de hand. Door de onderlinge verbinding staan pleeggezinnen sterker en kunnen zij een stabiel thuis bieden aan de kinderen. Tegelijkertijd werkt het netwerk in het voordeel van de kinderen: ze gaan de constellatie ervaren als 'een grote familie'.

Basisprincipes

De acht basisprincipes van Mockingbird:

Alle kinderen en jongeren verdienen veilige, warme, verzorgende opvoeders in hun leven waar zij altijd welkom zijn en op wie zij terug kunnen vallen.

Alle kinderen en jongeren verdienen een warm gezins- én familieleven om zoveel mogelijk dezelfde ervaringen, ondersteuning, en kansen te krijgen als hun leeftijdsgenoten.

Kinderen en jongeren hebben positieve vertrouwensrelaties nodig met meerdere volwassenen die hen goed kennen, die zich voor hen inzetten en waar zij zich veilig bij voelen.

Het is voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen belangrijk dat zij opgroeien in een zo stabiel mogelijke omgeving.

Een familiestructuur waarbij meerdere volwassenen de kinderen en jongeren met regelmaat zien en hen goed kennen verhoogt de veiligheid en het welzijn van kinderen.

Voor de ontwikkeling en vorming van de identiteit van kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij hun familie kennen, zo een positief mogelijke band met hen opbouwen en hierin ondersteund worden waar nodig.

Kinderen en jongeren gedijen het beste daar waar zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of geaardheid.

Om onvoorwaardelijke en duurzame zorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren is het van essentieel belang dat opvoeders voldoende ondersteund, begeleid, beschermd en gehoord worden.

‘it takes a village to raise a child’

Constellatie?

In het heelal bestaat een constellatie uit sterren, satellieten (oftewel manen) en andere hemellichamen die zich op een specifieke manier tot elkaar verhouden en bewegen. Bekende constellaties zijn bijvoorbeeld sterrenbeelden, die als geheel meer zijn dan de afzonderlijke sterren. De metafoor van een constellatie geeft de structuur van Mockingbird goed weer.

Een mockingbird is een spotlijster. De spotlijster imiteert de zang van andere vogels en maakt hier zijn eigen lied van. In de Mockingbird constellatie van pleeggezinnen staat deze imitatie centraal, het leren van en afkijken bij andere gezinnen.