Werkwijze

Mockingbird is een innovatieve werkwijze in pleegzorg. Een Mockingbird constellatie biedt hulp en ondersteuning aan pleegouders. Centraal staat het hubhome, dat de spil binnen de constellatie is. Door het organiseren van bijeenkomsten verbinden de hubhome pleegouders pleeggezinnen en kinderen aan elkaar. Daarnaast biedt het hubhome praktische ondersteuning, een luisterend oor en kunnen de kinderen gepland of ongepland bij hen logeren.

Doel

Met Mockingbird willen we een positieve verandering in pleegzorg teweegbrengen. We werken daarom intensief samen met pleegzorgaanbieders en lokale overheden. Het stabiliseren van pleegzorgplaatsingen is het ultieme doel.

Mockingbird gaat uit van acht principes die samen zorgen voor een stabiele, veilige basis voor een kind.

Basisprincipes

Mockingbird werkt vanuit de volgende basisprincipes:

Alle kinderen en jongeren verdienen veilige, warme, verzorgende opvoeders in hun leven waar zij altijd welkom zijn en op wie zij terug kunnen vallen.

Alle kinderen en jongeren verdienen een warm gezins- én familieleven om zoveel mogelijk dezelfde ervaringen, ondersteuning, en kansen te krijgen als hun leeftijdsgenoten.

Kinderen en jongeren hebben positieve vertrouwensrelaties nodig met meerdere volwassenen die hen goed kennen, die zich voor hen inzetten en waar zij zich veilig bij voelen.

Het is voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen belangrijk dat zij opgroeien in een zo stabiel mogelijke omgeving.

Een familiestructuur waarbij meerdere volwassenen de kinderen en jongeren met regelmaat zien en hen goed kennen verhoogt de veiligheid en het welzijn van kinderen.

Voor de ontwikkeling en vorming van de identiteit van kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij hun familie kennen, zo een positief mogelijke band met hen opbouwen en hierin ondersteund worden waar nodig.

Kinderen en jongeren gedijen het beste daar waar zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of geaardheid.

Om onvoorwaardelijke en duurzame zorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren is het van essentieel belang dat opvoeders voldoende ondersteund, begeleid, beschermd en gehoord worden.

‘it takes a village to raise a child’

Een grote familie

Binnen de constellatie – zoals een Mockingbird netwerk officieel heet – voelt iedereen het vertrouwen om elkaars hulp in te roepen. Door het laagdrempelig maken van het uitwisselen van ervaringen en kennis, lopen situaties minder snel uit de hand. Zo zorgen we met elkaar voor duurzamere pleegzorgplaatsingen. Tegelijkertijd werkt het netwerk in het voordeel van de kinderen: ze gaan de constellatie ervaren als ‘een grote familie’.