Samen sta je sterk

Pleegzorg

Ondersteuning Pleeggezin heeft als doel Mockingbird succesvol te maken in Nederland. Daarvoor werken we nauw samen met pleegzorgorganisaties en (lokale) overheden. Wij begeleiden en trainen de pleegzorgaanbieders in het werken met Mockingbird. De pleegzorgaanbieders zorgen ervoor dat Mockingbird gedragen en gesteund wordt door de lokale gemeenten en betrokken instanties.

Mede mogelijk gemaakt door

Financiers

De implementatie van Mockingbird in Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels, met gelden van de Nationale Postcode Loterij, en het Oranje Fonds.

De eerste aanzet

Initiatiefnemers

Kinderpostzegels, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (onderdeel van VNG) namen rond 2019 samen het initiatief om Mockingbird in Nederland te introduceren. In het najaar van 2021 werd het initiatief overgedragen aan Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP).

OP werkt onder licentie van The Mockingbird Society om het van oorsprong Amerikaanse MOCKINGBIRD FAMILY™ in Nederland te kunnen implementeren.