In de eerste constellatie van Pactum, in Noord-Limburg, nemen Angelieke en Jos de rol van hubhome pleegouders op zich. “Hoe mooi is de Mockingbird werkwijze! We waren direct enthousiast, en hebben er enorm veel zin in om als hubhome pleegouders aan de slag te gaan. We hebben als pleeggezin de afgelopen jaren ervaren, hoe je soms op een eilandje zit, als het om pleegkinderen gaat. Dat we nu als hubhome ouders kunnen bijdragen in het ondersteunen van pleeggezinnen, de zorgen en de leuke dingen samen delen, als een verlengd pleegzorgfamilienetwerk, om zo breakdowns te voorkomen, vinden we heel bijzonder. En dat op deze manier een pleegkind gewoon een pleegkind kan zijn, zonder steeds dingen uit te hoeven leggen, is de mooie kers op de taart voor ons.”

Bij Mockingbird gaat het weer om het samen doen

Samen de wereld mooier maken

Annemarie en Twan zijn de eerste hubhome pleegouders van Combinatie Jeugdzorg. Samen met hun drie tienerkinderen kijken ze uit naar de start van dit avontuur in hun woonplaats Asten. Annemarie: “De maatschappij is tegenwoordig toch al zo individualistisch. Bij Mockingbird gaat het weer om het samen doen, wat een verademing is dat. Geen eilandjes meer, maar het samen laten vloeien naar een hechte samenleving, waar je mag zijn wie je bent en er naar je geluisterd wordt.”

Volgens Mockingbird projectleider Lieke Cruijsen van Combinatie Jeugdzorg was de keuze niet makkelijk. “Voor nu hebben we vijf enthousiaste pleeggezinnen moeten afwijzen, dat is niet fijn. Desondanks zijn we ontzettend blij dat we keuze hadden uit zoveel betrokken en enthousiaste pleegouders! We gaan dan ook ons best doen om de overige passende kandidaten ‘aangehaakt’ te houden voor de toekomst.”