Eind 2022 lanceerden Horizon Pleegzorg en Regio Midden-Holland de eerste Mockingbird constellatie in de omgeving van Waddinxveen. Nu, een jaar later, is The Mockingbird Society langs geweest om te onderzoeken of deze constellatie voldoet aan de kernwaarden van Mockingbird. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteiten van het hubhome pleeggezin, de verbondenheid tussen de gezinnen en de ondersteuning vanuit de pleegzorgaanbieder. “Horizon Pleegzorg heeft Mockingbird echt omarmd, op alle niveaus in de organisatie”, vertelt Hayley Bridwell van The Mockingbird Society. “Ondanks de bijbehorende uitdagingen hebben ze samen met de gezinnen een groot succes van gemaakt van deze informele community, wat heeft geresulteerd in de hoge score van 94 procent.”  

Mooie resultaten 

Mockingbird begeleider Noor Hofman van Horizon Pleegzorg: “De pleeggezinnen zijn in korte tijd een soort grote familie geworden. Ik vind het bijzonder hoe snel vriendschappen zijn ontstaan en uitdagingen samen worden opgepakt. Dit is de kracht van Mockingbird.” Zo geven de betrokken pleeggezinnen aan dat ze het gevoel hebben elkaar al jaren te kennen, maar ook dat ze zich gesterkt voelen in hun pleegouderschap. Een van de pleeggezinnen durfde het dankzij de steun van de constellatie aan ook het broertje van hun pleegkind in huis te nemen.  

Het is bijzonder hoe snel vriendschappen zijn ontstaan en uitdagingen samen worden opgepakt.

Ondersteuning pleeggezinnen hard nodig 

Programmamanager Roza Freriks van OP: “Dit zijn hele mooie resultaten, die we ook zoveel andere pleeggezinnen gunnen. Het is niet altijd eenvoudig om pleegouder te zijn, zo blijkt ook uit de cijfers over het tekort aan pleegouders en het grote aantal pleegouders dat stopt. En we weten ook dat het goed ondersteunen van pleegouders ontzettend belangrijk is om hen aan boord te houden, zeker als het uitdagend wordt. In de praktijk werkt het heel krachtig als pleegouders dat onderling doen, vaak is dat zelfs krachtiger dan ondersteuning door een professional. Of zoals een deelnemend pleeggezin het zo treffend verwoordde: ‘Niet iedereen begrijpt hoe pleegzorg in elkaar zit. Maar binnen de constellatie hoef ik weinig uit te leggen, andere pleegouders zitten met hetzelfde. Dat onderlinge begrip is een groot voordeel.’”    

Deze mooie resultaten gunnen we ook zoveel andere pleeggezinnen

Kwalitatief onderzoek   

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar het reilen en zeilen van de eerste constellatie. Op donderdagmiddag 7 maart 2024 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in Utrecht en komen gezinnen uit de eerste constellatie vertellen over hun ervaringen. Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan via nadine@ondersteuningpleeggezin.nl