Eerste hub home

Dit najaar is het zover: dan starten we met de eerste Mockingbird constellatie in Nederland. Dit betekent ook de oprichting van ’s lands eerste hub home, dat een klein netwerk van satelliet-pleeggezinnen in hun eigen omgeving gaat ondersteunen, ontlasten en bij elkaar gaat brengen. Aan Miranda (54) en haar man (59) – al zo’n 11 jaar pleegouders – de eer en uitdaging om deze hub home te vormen. Miranda: “Hoe vaak krijg je nou de kans om aan iets mee te werken wat er nog niet is? Echt heel tof, één groot avontuur!”

“Het kwam allemaal zo mooi samen,” vertelt Miranda. “Al lange tijd begeleiden wij pleegkinderen, met name vanuit weekendpleegzorg en als crisisopvang. Maar inmiddels staan al onze pleegkinderen – nu 16, 17 en 18 jaar oud – op het punt van uitvliegen. En rees bij ons dus de vraag: willen we een nieuwe plaatsing? Of gaan we voor iets nieuws?”

Laagdrempelige hulp in eigen omgeving
“Via Horizon’s Pleegouderraad (POR), waar ik onderdeel van ben, kwam ik in aanraking met Mockingbird. Dit concept sprak mij gelijk zo aan! Bij Mockingbird wordt uitgegaan van de kracht van een netwerk van pleeggezinnen dicht bij elkaar, die niet alleen steun kunnen krijgen van elkaar, maar ook van een centrale hub home. Een veilige plek waar je als pleegkind altijd terecht kunt. Bijvoorbeeld voor een spontaan logeerpartijtje, zodat de pleegouders even ontlast worden en weer kunnen opladen voor een nieuwe week. Het lijkt zo eenvoudig, maar dit soort afspraken kan werkelijk breakdowns voorkomen. Door het laagdrempelig maken van het uitwisselen van ervaringen en kennis, lopen situaties minder snel uit de hand en zorgen we dus voor duurzamere plaatsingen.”

Blog

Begin september vindt een informatiebijeenkomst plaats met pleeggezinnen die belangstelling hebben om deel uit te maken van de eerste constellatie. Bij voorkeur wordt gestart met 4-6 pleeggezinnen om samen te ervaren hoe Mockingbird gaat werken. Over haar ervaringen als hub home ouder houdt Miranda een blog bij.

Lees hier de eerste blog van Miranda