Ondersteuning pleeggezinnen

Kamerleden Ceder en Raemakers hebben jeugdzorg in de portefeuille en laten regelmatig hun stem horen over dit onderwerp. In hun gezamenlijke motie geven zij aan dat als een kind niet thuis kan wonen, de voorkeur uitgaat naar kleinschalige gezinsvormen.  Pleegzorg van bekenden en onbekenden, deeltijdpleegzorg en gezinshuizen zijn de beste alternatieven voor de ontwikkeling en stabiliteit van het opgroeiende kind. Ook zijn steungezinnen en buurtgezinnen een grote steun voor kwetsbare gezinnen. Dit kan een uithuisplaatsing voorkomen.

Daarom hebben deze Kamerleden verzocht om de werving van pleegouders en de ondersteuning van pleeggezinnen te intensiveren, o.a. met gebruik van het platform pleegzorg.nl, en de inzet van buurt- en steungezinnen te stimuleren.

Mockingbird van start

Deze aangenomen motie komt op het moment dat we volop bezig met de voorbereiding van de start van de eerste Mockingbird constellatie. Mockingbird voorziet in alles waar deze motie voor staat. En dit geeft dus aan hoe urgent en relevant ons werk is. Met deze politieke wind in de rug bouwen we gemotiveerd verder aan meer ondersteuning voor pleeggezinnen. Wordt vervolgd!