De motie was tijdens het jeugdzorgdebat van 29 januari ingediend door D66-Kamerlid Marijke Synhaeve. “Pleegouders zijn goud waard. Ze maken elke dag het verschil voor kinderen waarbij veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Veel pleegouders haken tussentijds af. Dat is zorgelijk. De Mockingbird-aanpak leidt tot beter behoud van deze pleegouders door het vormen van netwerken waarin pleegouders elkaar ondersteunen. Ik hoop via dit voorstel, dat op brede steun kon rekenen in de Tweede Kamer, te zorgen dat meer pleegouders en -kinderen van deze ondersteuning gebruik kunnen maken.”

Ook in de regering is al veel enthousiasme aanwezig. Staatssecretaris Maarten van Ooijen, die begin 2023 het hubhome in Waddinxveen bezocht, sprak lovende woorden over Mockingbird tijdens het jeugdzorgdebat.

In gesprek

Programmamanager Roza Freriks van Ondersteuning Pleeggezin is verheugd: “We vinden het fantastisch dat Mockingbird nu ook politiek Den Haag heeft bereikt, en er dankzij het enorme draagvlak in de Kamer gewerkt kan worden aan een plan om de impact van Mockingbird groot te maken in Nederland! Hiervoor voeren we de komende tijd gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Het onderzoek naar de eerste constellatie door het Verwey-Jonker Instituut zal daar een belangrijke rol in spelen. De resultaten werden op 7 maart gepresenteerd tijdens het Mockingbird event, en het volledige onderzoeksrapport is vanaf 15 april beschikbaar. Wie het rapport automatisch wil ontvangen kan dit aanvinken bij het aanvragen van het Mockingbird informatiepakket.