Werkwijze

Een Mockingbird constellatie biedt hulp en ondersteuning aan pleegouders. Centraal staat het hub home dat de spil binnen de constellatie is. Door het organiseren van bijeenkomsten verbinden de hub home ouders pleeggezinnen en kinderen aan elkaar. Daarnaast biedt het hub home praktische ondersteuning, een luisterend oor en kunnen de kinderen gepland of ongepland bij hen logeren.

Doel

Met Mockingbird willen we een positieve verandering in pleegzorg teweegbrengen. We werken daarom intensief samen met pleegzorgaanbieders en lokale overheden. Het stabiliseren van pleegzorgplaatsingen is het ultieme doel.

Mockingbird gaat uit van acht principes die samen zorgen voor een stabiele, veilige basis voor een kind.

Basisprincipes

Mockingbird werkt vanuit de volgende basisprincipes:

Alle kinderen en jongeren verdienen een veilige, warme, verzorgende omgeving waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en altijd welkom zijn.

Alle kinderen en jongeren verdienen een gezinsleven en een familie waar zij op terug kunnen vallen, om zoveel mogelijke dezelfde kansen te krijgen als hun leeftijdsgenoten.

Alle kinderen en jongeren verdienen het om op te groeien met mensen die hen goed kennen, waar zij zich veilig voelen en die zij vertrouwen.

Het is voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen belangrijk dat zij opgroeien op een perspectief biedende en duurzame plek.

Kinderen en jongeren hebben een positieve vertrouwensrelatie met meerdere volwassenen die zich inzetten voor het kind. Een familiestructuur verhoogt de veiligheid en het welzijn voor alle betrokkenen.

Voor de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren is het belangrijk om in contact te zijn hun biologische familie en dat zij hierin ondersteund worden.

Kinderen en jongeren gedijen het beste daar waar zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of geaardheid.

Om onvoorwaardelijke en duurzame zorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren is het van essentieel belang dat (pleeg)ouders voldoende ondersteund, begeleid, beschermd en gehoord worden.

‘it takes a village to raise a child’

Een grote familie

Binnen de constellatie, zoals een Mockingbirdnetwerk officieel heet – voelt iedereen het vertrouwen om elkaars hulp in te roepen. Door het laagdrempelig maken van het uitwisselen van ervaringen en kennis, lopen situaties minder snel uit de hand. Zo zorgen we met elkaar voor duurzamere pleegzorgplaatsingen. Tegelijkertijd werkt het netwerk in het voordeel van de kinderen: ze gaan de constellatie ervaren als ‘een grote familie’.