Gedachte-uitwisselingssessies
Om de ontwikkeling van Mockingbird in Nederland te bevorderen, is het essentieel om in gesprek te gaan met diverse doelgroepen, waaronder experts, betrokken geïnteresseerden en ervaringsdeskundigen. Daarom zijn we gestart met kennisdeelsessies! Tijdens deze bijeenkomsten wordt actief meegedacht over actuele vraagstukken en uitdagingen die van belang zijn voor de volgende constellaties. We delen ook tussentijdse updates uit de eerste pilot in Waddinxveen, zodat we de verdere uitrol van Mockingbird in Nederland kunnen realiseren. De eerste inspirerende sessie heeft reeds plaatsgevonden.

Kennisdeelsessie #1: Verbinding en Thema’s
Het primaire doel van onze eerste sessie was om elkaar beter te leren kennen, praktijkupdates te delen en gezamenlijk diepgaande oefeningen te doen om de onderwerpen voor de komende sessies te bepalen. Tijdens deze sessie hebben we samen besloten om ons te verdiepen in de volgende drie thema’s:

  1. Normaliseren van de zorg
  2. Biologische familie
  3. Stabiliteit en continuïteit van plaatsingen

We kijken met veel waardering terug op deze dag, waarbij we een diverse en betrokken groep mensen hadden die hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van Mockingbird in Nederland. Het is geweldig om te zien dat we begonnen zijn met het opbouwen van dit netwerk. We ervaren hoe essentieel het is om samen te zijn met verschillende doelgroepen en naar elkaar te luisteren.

Inhoudelijk fotoverslag
We hebben de dag samengevat in een inhoudelijk fotoverslag. In het verslag vertellen we o.a. meer over de waardevolle mogelijkheden die het thema ‘normalisatie’ met zich meebrengt binnen Mockingbird. Voor pleegkinderen kan het besef groeien dat ze niet de enige zijn die opgroeien als pleegkind. Het uitwisselen van ervaringen tussen pleegkinderen kan leiden tot herkenning en het verminderen van gevoelens van schaamte. Het is expliciet bevestigd dat het pleegkind-zijn soms tot schaamtegevoelens kan leiden.

Voor pleegouders betekent Mockingbird dat ze zich gemakkelijker kunnen uitspreken naar andere pleegouders, wellicht meer bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en samen lasten kunnen dragen. Een belangrijke kans is ook dat er vanuit Mockingbird meer nadruk wordt gelegd op de menselijke aspecten, in plaats van enkel vanuit organisaties te denken. Dit creëert meer vertrouwen in pleegouders. Tegelijkertijd werden er ook risico’s besproken, opvallend genoeg werden deze risico’s ook duidelijk benoemd door de niet-professionele deelnemers. Een belangrijk onderwerp was de verantwoordelijkheid en regie binnen Mockingbird. Het is namelijk niet zo dat alle aanwezigen altijd dezelfde belangen hebben of dezelfde ervaringen delen. Er kan bijvoorbeeld groepsdruk ontstaan binnen de groep pleegouders, waarbij men zich gedwongen voelt om bepaalde standpunten in te nemen of deel te nemen aan activiteiten die eigenlijk niet passen bij het individuele gezin. Dit kan leiden tot het overschrijden van persoonlijke grenzen. Er kunnen ook blinde vlekken ontstaan binnen de groep.

Kennisdeelsessie #2
Tijdens de tweede sessie gaan we dieper in op het thema ‘normalisatie’. We kijken ernaar uit om weer met elkaar de diepte in te gaan, het vertrouwen onderling verder te versterken en elkaar beter te leren kennen. Lees je nou dit bericht en denk je ‘ik wil hier meer van weten’? mail ons!

We kunnen deze sessies doen dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, Kinderpostzegels en Oranje Fonds 💛