Breakdowns voorkomen
Jaarlijks zijn er rond de 23.000 kinderen in Nederland die in een pleeggezin verblijven. Het opnemen van een kind in een gezin brengt uitdagingen met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat Mockingbird het percentage breakdowns (voortijdige of ongunstig afgebroken plaatsing, red.) spectaculair verlaagt. Miranda, eerste hub home ouder van Nederland: ‘Kinderen uit het Mockingbirdnetwerk kunnen gepland en ongepland bij ons komen logeren. Zo ontlasten we de pleegouders als dat even nodig is. Het klinkt eenvoudig, maar dit soort afspraken kan werkelijk breakdowns voorkomen.’

Femke Vleij, Wethouder Waddinxveen: ‘Als wethouder Jeugd vind ik het enorm belangrijk dat alle kinderen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Te veel kinderen zitten in sobere jeugdzorginstellingen. Mockingbird geeft invulling aan het recht van kinderen om binnen het veilige gezin te blijven en de steun te krijgen die zij nodig hebben.’

Hecht netwerk
Miranda (55) en haar man Ron (59) – al zo’n 11 jaar pleegouders – zullen de eerste hub home van Nederland vormgeven. Al langere tijd begeleiden Miranda en haar man pleegkinderen, met name vanuit weekendpleegzorg en soms als crisisopvang. De pleegkinderen (inmiddels 16 en 18 jaar oud) zijn uitgevlogen of staan op het punt van uitvliegen. Bij Miranda rees de vraag: willen we een nieuwe plaatsing? Of gaan we voor iets nieuws? Via Horizon’s Pleegouderraad (POR) kwam het gezin in aanraking met Mockingbird en werd enthousiast. Miranda: ‘Binnen de constellatie, zoals een Mockingbirdnetwerk officieel heet – voelt iedereen het vertrouwen om elkaars hulp in te roepen. Door het laagdrempelig maken van het uitwisselen van ervaringen en kennis, lopen situaties minder snel uit de hand. Zo zorgen we met elkaar voor duurzamere pleegzorgplaatsingen. Tegelijkertijd werkt het netwerk in het voordeel van de kinderen: ze gaan de constellatie ervaren als ‘een grote familie’.’

Wethouder van Gouda, Anna van Popering-Kalkman, is enthousiast over dit initiatief. ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren op kunnen groeien in een zo normaal mogelijke situatie. De pleegzorghubs dragen daaraan bij. Dat is prachtig. Ik hoop dat er snel meer van dit soort plekken zullen komen.’

Begeleiding
Bij de eerste constellatie zijn vijf enthousiaste pleeggezinnen aangesloten, alle gezinnen hebben zich vrijwillig aangemeld. Mockingbird is ontwikkeld in Amerika en ook in Engeland en Australië werken ze met de Mockingbird werkwijze. Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP) is opgericht om Mockingbird in Nederland te implementeren. Er wordt gewerkt met officiële licenties, niet iedere pleegzorgaanbieder kan zomaar een constellatie starten. Roza Freriks, programmamanager Stichting OP: ‘Samen met het Amerikaanse team gaan we de eerste constellatie een jaar lang volgen en begeleiden. Na dat jaar wordt besloten hoe we verder gaan: wat gaat goed, wat moet er anders en hoe gaan we uitbreiden in Nederland? We denken dat Mockingbird van grote toegevoegde waarde is voor pleegkinderen en pleeggezinnen. Ik heb er veel vertrouwen in dat we deze manier van werken in pleegzorg uiteindelijk breed kunnen uitrollen in heel Nederland. ’

Voor de eerste constellatie werkt Stichting OP nauw samen met Horizon, onderdeel van hulpverleningsorganisatie iHUB en Regio Midden-Holland, die zich enorm heeft ingespannen voor de start van de eerste Mockingbird pilot in Nederland. De pilot wordt gerealiseerd vanuit cofinanciering door de verschillende partijen met allen hun eigen expertise. Carla Beerlink, manager bij Horizon: ‘Ik ben er trots op dat Horizon als eerste pleegzorgorganisatie in Nederland hiermee aan de slag mag gaan. In andere landen waar er al wordt gewerkt met Mockingbird, zijn de resultaten erg positief. Zo blijkt onder meer dat pleegkinderen veel baat hebben bij het aangaan van relaties binnen een netwerk, niet alleen binnen het eigen gezin, maar ook bij andere pleeggezinnen. Ik denk dat het van grote toegevoegde waarde is voor pleegkinderen en pleegezinnen.’

Feestelijke bijeenkomst
Op 17 november is er een feestelijke bijeenkomst in het Gemeentehuis van Waddinxveen voor pleegouders, betrokken hulpverleningsorganisaties, en partners die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de eerste Mockingbird constellatie in Nederland. Presentatrice Marit van Bohemen gaat tijdens het programma in gesprek met o.a. hub home ouder Miranda en haar voormalig pleegdochter, wethouder van Waddinxveen Femke Vleij, wethouder van Gouda Anna van Popering-Kalkman en meer.

We zien uit naar de eerste pilot en zullen de resultaten geregeld delen via onze kanalen.

Bekijk de video voor een impressie van de dag